treść strony

W Lublinie zaczęło się nowe partnerstwo Europe Goes Local i Democracy Reloading

Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie to jedne z priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+. Dlatego od 5 do 7 października Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023 – gościł 24 przedstawicieli 10 polskich miast i miejscowości, którzy wspólnie rozmawiali i uczyli się o partycypacji młodzieży.

  • fot. Kamil Domański/FRSE

  • fot. Kamil Domański/FRSE

  • fot. Kamil Domański/FRSE

  • fot. Kamil Domański/FRSE

  • fot. Kamil Domański/FRSE

Warsztaty Europe Goes Local i Democracy Reloading powstały dzięki inicjatywie Erasmus+ Youth i DiscoverEU w ramach Lubelskiego Trójkąta Młodzieży w kooperacji z Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu.

Skąd takie połączenie?

Europe Goes Local i Democracy Reloading to dwa projekty, które promują włączanie młodzieży w aktywne życie społeczne poprzez różnego rodzaju narzędzia i metody opracowane przez ekspertów praktyków. Pierwszy z nich umożliwia lokalnym interesariuszom udział w europejskich inicjatywach, wydarzeniach (wizyty studyjne, szkolenia, seminaria, konferencje, laboratoria projektowe), pracę nad wspólnymi projektami lub korzystanie ze specjalnego wsparcia mentorskiego we własnym kraju w celu opracowania polityki młodzieżowej, polityki pracy z młodzieżą i lokalnych strategii. Z kolei program Democracy Reloading – w odróżnieniu od Europe Goes Local obejmującego swoim zakresem całą pracę z młodzieżą – skupia się wyłącznie na włączaniu młodzieży w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym.

Stąd też pomysł polskiej Narodowej Agencji na wspólne działanie, które połączyło doświadczenia i wiedzę trenerów pracujących przy tych programach. Założeniem warsztatów w Lublinie był przyjazd po dwóch przedstawicieli z miast, które przyjęły zaproszenie. Jednym z nich był pracownik urzędu, przedstawiciel władz lokalnych, drugim zaś – członek organizacji pozarządowej lub innej instytucji. Wybór takich duetów miał pokazać synergię we współpracy lokalnych władz z trzecim sektorem, które razem są pomostem między lokalnym a europejskim rozwojem młodych ludzi.

Czego nauczyli się uczestnicy?

Nad merytoryczną stroną warsztatów czuwali Eliza Bujalska – edukatorka, trenerka kompetencji społecznych i koordynatorka projektów międzynarodowych, jak również ambasadorka inicjatywy Europe Goes Local w Polsce, Mateusz Hoffmann – jeden z dwóch polskich trenerów programu Democracy Reloading, oraz Mateusz Wojcieszak – prezes zarządu Fundacji Pole Dialogu. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać m.in. o fundamentalnych założeniach efektywnej pracy z młodzieżą, co cechuje współczesnego młodego człowieka oraz jakie wyzwania stoją przed samorządami i NGO-sami w kwestii zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Ważnym głosem w dyskusji było spotkanie z Judit Balogh, koordynatorką Europe Goes Local w belgijsko-flamandzkiej agencji krajowej, która opowiedziała o założeniach programu i korzyściach z partnerstwa. 

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji UM Lublin, i Aleksandra Kulik, prezeska Fundacji Sempre a Frente mówiły o tym, co dał miastu tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Agnieszka Cieślak z Zespołu Młodzież Erasmus+ i DiscoverEU zachęcała do aplikowania do akcji KA154, a Eliza Bujalska podzieliła się doświadczeniem jako była wiceburmistrzyni i podpowiedziała niestandardowe źródła finansowania lokalnej pracy z młodzieżą.

Miejsca przyjazne młodym

Oprócz warsztatów i rozmów uczestnicy wydarzenia mogli na własne oczy zobaczyć miejsca, w których realizowane są dobre praktyki pracy z młodzieżą. Na mapie wizyt studyjnych znalazły się:

  • HEJ! – tworzony przez młodych ludzi, który należy do sieci przestrzeni dla nich w różnych dzielnicach Lublina;
  • Baobab – przeznaczony w szczególności dla cudzoziemców przebywających w mieście;
  • Piwnica Labirynt, która gromadzi i integruje osoby nieheteronormatywne;
  • Fundacja Sempre a Frente działająca m.in. z młodzieżą z rodzin zagrożonych wykluczeniem, z której inicjatywy powstało Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie.
Co wydarzy się w najbliższej przyszłości?

Spotkanie w Lublinie to iskra zapalna dla kolejnych inicjatyw realizowanych poprzez współpracę Narodowej Agencji i centrum SALTO EECA w ramach Europe Goes Local, Democracy Reloading. Zsieciowane miasta (nie tylko w Polsce, ale i w Europie) otrzymają certyfikat Europe Goes Local, a ich przedstawiciele będą uczestniczyć w nowych szkoleniach warsztatowych i treningach o tym, jak wdrażać lokalną pracę z młodzieżą zgodnie z European Charter oraz partycypację młodzieży na podstawie matrycy kompetencji Democracy Reloading.

W przyszłym roku głównym priorytetem współpracy ze strony SALTO EECA będzie organizacja wizyty studyjnej w ramach programu Europe Goes Local w Polsce (jako rozpoczęcie programu mentoringu dla samorządowców regionu Europy Wschodniej i Kaukazu), a także stworzenie laboratorium związanego z nauczaniem pracowników samorządów w zakresie pisania projektów oraz edukacji pozaformalnej.