treść strony

Warsztaty: Ewaluacja w projektach Partnerstw współpracy programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na cykl szkoleniowy „Ewaluacja w projektach Partnerstw współpracy”.

  • fot. Shutterstock

Warsztaty adresowane są do beneficjentów Partnerstw współpracy programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego, jak również z pozostałych sektorów, którzy chcieliby pogłębić wiedzę w zakresie ewaluacji projektów, aby lepiej dbać o wysoką jakość realizowanych w nich działań i wypracowywanych rezultatów. Warsztaty kierowane są do realizatorów projektów z konkursu 2021. 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych do prowadzenia ewaluacji projektów Erasmus+. Główną ideą jest przygotowanie do zaprojektowania i przeprowadzenia użytecznej ewaluacji wspomagającej realizację projektu oraz wykorzystania wyników do sprawozdawczości z realizacji projektu.

Efektem udziału w całym cyklu szkoleniowym będzie:

  • Rozumienie, czym jest ewaluacja jako jedna z form zapewnienia jakości rezultatów oraz jaką ma funkcję w realizacji projektów.
  • Znajomość rodzajów ewaluacji i ich zastosowanie.
  • Umiejętność planowania i projektowania ewaluacji adekwatnie do potrzeb i posiadanych zasobów.
  • Znajomość i umiejętność stosowania różnych metod ewaluacyjnych oraz umiejętność właściwego ich dobierania do założeń projektu.
  • Umiejętność wykorzystania wyników i wniosków z ewaluacji do wspomagania jakości realizacji projektu.

Opis cyklu szkoleniowego:
Cykl szkoleniowy składa się z trzech sesji online. Każda będzie trwała ok.1,5 h. Pierwsza będzie miała formę webinarium z wykorzystaniem chatu jako elementu interaktywnego (dowolna liczba uczestników) na platformie ClickMeeting. Dwie kolejne sesje będą miały charakter warsztatu (realizowane w grupach kilkunastoosobowych) za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Rekomendujemy udział najpierw w webinarium, później w warsztacie I, a następnie w warsztacie II, z uwagi na komplementarny charakter webinarium i obu warsztatów.

Formularz zgłoszeniowy

Do pobrania