treść strony

Webinarium Erasmus+ Sport: Mobilność kadry sportowej oraz współpraca instytucji

Zapraszamy na szkolenie online dla klubów, organizacji i instytucji planujących aplikować o grant programu Erasmus+ Sport na realizację projektów w zakresie mobilności kadry sportowej lub działań centralnych: dużych i małych partnerstw współpracy, imprez sportowych i budowania potencjału.

  • fot. FRSE

4 października 2023 r. mija drugi w tym roku termin składania wniosków o dofinansowanie w programie Erasmus+ Sport w akcji zdecentralizowanej KA182: Mobilność kadry sportowej (mobilność pracowników instytucji i organizacji działających w różnych obszarach sportu powszechnego, lokalnego oraz promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia). Podczas pierwszej części webinarium zostaną omówione cele i wytyczne tej akcji oraz najważniejsze aspekty procesu składania wniosków.

Druga część webinarium skupi się na możliwościach wnioskowania na 4 działania w ramach akcji centralnej Erasmus+ Sport. Są to: Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę, Niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe oraz Budowanie potencjału. O dofinansowanie na projekty w ramach akcji centralnej będzie można aplikować w marcu 2024 r.

W spotkaniu weźmie również udział doświadczona beneficjentka programu Erasmus+ Sport – Marianna Pikul z Akademickiego Związku Sportowego, która zaprezentuje przykłady dobrej praktyki w obu akcjach.

Webinarium organizują: Zespół ds. Sportu Erasmus+ oraz Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB, działające w ramach polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z opisami działań i wytycznymi programu Erasmus+ Sport, opracowanymi w języku polskim na stronie www.erasmusplus.org.pl/sport, oraz z Przewodnikiem po programie Erasmus+.

Informacje oraz procedura składania wniosków znajduje się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus.

Data spotkania: wtorek, 12 września 2023 r. 
Czas spotkania: 10:00-12:00

Udział w webinarium jest nieodpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji na stronie: https://erasmussportonline.webankieta.pl.

Osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania na platformie MS Teams. Rejestracja jest otwarta do 11 września 2023 r. do godz. 12:00.

Program ramowy webinarium nt. programu Erasmus+ Sport:

10:00-10:05
Wprowadzenie do webinarium
Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami oraz Biura ds. Sportu Erasmus+

10:05-11:05
Prezentacja akcji zdecentralizowanej KA182
Tadeusz Wojciechowski, Koordynator Zespołu ds. Sportu Erasmus+

  • Priorytety i wytyczne dla wnioskodawców
  • Cele i zasady mobilności oraz mechanizm finansowania
  • Proces wnioskowania
  • Przykłady dobrej praktyki

11:05-11:10
Przerwa

11:10-11:40
Prezentacja możliwości w akcji centralnej Erasmus+ Sport
Tadeusz Wojciechowski, Koordynator Zespołu ds. Sportu Erasmus+

  • Priorytety i wytyczne dla wnioskodawców
  • Zasady poszczególnych typów projektów i mechanizm finansowania
  • Proces wnioskowania
  • Przykłady dobrej praktyki
  • Uwagi i wskazówki do procesu wnioskowania w akcjach centralnych

11:40-12:00
Sesja pytań i odpowiedzi