treść strony

Webinarium nt. usieciowienia internacjonalizacji z udziałem dr. Pawła Poszytka

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium poświęconemu usieciowieniu uczelni w Polsce – w kontekście nowej strategii rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego. W dyskusji będzie uczestniczył dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  • fot. FRSE

Webinarium odbędzie się 22 lutego 2022 r. w godz. 13:00-15:00 – przed konferencją „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”. Podczas spotkania uczestnicy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

• Jak usieciowienie uczelni wpłynie na rozwój internacjonalizacji?
• Jakie są oczekiwania Komisji Europejskiej wobec uniwersytetów europejskich?
• Jak skutecznie pozyskiwać fundusze z Erasmusa+ dla konsorcjów uniwersytetów europejskich?
• Jakie są dotychczasowe doświadczenia polskich uczelni uczestniczących w konsorcjach europejskich?

Wprowadzenia do webinarium dokona Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która wspólnie z KRASP prowadzi program „Study in Poland”. Dyskusję panelową moderował będzie prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Poznańskiej, która jest liderem konsorcjum uniwersytetu europejskiego EUNICE.

W dyskusji wezmą udział:

  • Prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, uczestniczącej w konsorcjum UniversEH, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.
  • Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego (konsorcjum SEA-EU).
  • Prof. Rafał Witkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (konsorcjum EPICUR).
  • Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.


Zapraszamy do rejestracji na webinarium poprzez stronę konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2022/webinarium.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.