Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wrocław. Spotkanie informacyjne: szkolnictwo wyższe

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia na spotkanie informacyjne dla szkolnictwa wyższego nt. oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach konkursu 2023. Wydarzenie realizowane jest przez Erasmus+ InnHUB Wrocław we współpracy z Politechniką Wrocławską.

  • fot. Erasmus+ InnHUB

Kiedy: 19 czerwca 2023 r., godz. 9:00.
Gdzie: budynek BIBLIOTECH (D-21), pl. Grunwaldzki 11, sala 007 (parter). 
Cel: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027.

W programie m.in.:

  • Panel uczelni Miasta Wrocławia „Erasmus+ jako narzędzie wspierające innowacyjny rozwój uczelni”.
  • Informacje nt. mobilności europejskiej i pozaeuropejskiej wraz z przykładami (w ramach Akcji 1) .
  • Przykłady i najlepsze praktyki projektów Partnerstw współpracy i innych (m.in. wspólne studia, budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, działania Jean Monnet), skierowanych do sektora Szkolnictwo wyższe (w ramach Akcji 2). 

Pełen program

Do kogo skierowane jest spotkanie? 

  • koordynatorów uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+;
  • pracowników dydaktycznych i naukowo-badawczych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, a także administracyjnych, technicznych i innych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego;
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia; 
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów.

Organizator: Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Wrocław.

Współgospodarzem spotkania jest Politechnika Wrocławska będąca partnerem Erasmus+ InnHUB Wrocław. Partnerami całego wydarzenia są: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Rejestracja

Rejestracja jest otwarta do 16 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wydarzenie jest realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej, tworzącego platformę do współpracy biznesu i nauki. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum na stronie https://biznes.pwr.edu.pl/.