Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wszystko o współpracy europejskiej i regionalnej

Konferencja poświęcona współpracy międzynarodowej w ramach programów Erasmus + i ESC. Wydarzenie odbędzie się między 6 a10 grudnia 2021 roku w Paryżu lub w formie hybrydowej. 

  • fot. Pixabay

Uczestnicy konferencji porozmawiają w języku angielskim zarówno o możliwościach współpracy na poziomie europejskim, jak i kooperacji z regionami partnerskimi (Europa Południowo-Wschodnia, Euromed, Europa Wschodnia i Kaukaz). Szereg badań podkreśla bowiem korzyści płynące z rozszerzania zasięgu programów o kraje pozaeuropejskie. Tworzy to nowe przestrzenie dialogu, rozwija kompetencje międzykulturowe oraz umożliwia uczestnikom głębsze zrozumienie różnic środowiskowych, geograficznych, kulturowych i politycznych, w tym realiów i wyzwań stojących przed młodymi ludźmi. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz zakwaterowania. Zwrot kosztów podróży zapewnia Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 

Kto może aplikować

Pracownicy młodzieżowi, liderzy projektów młodzieżowych, trenerzy, twórcy polityk młodzieżowych.

Formalności aplikacyjne

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach SALTO.