treść strony

Wyniki: Akcja 2 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – nabór do 23 marca 2022 roku

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 w terminie do 23 marca 2022 r.

  • fot. Shutterstock

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w naborze do 23 marca 2022 r.:

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.