treść strony

Wyniki: Akredytacje w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2023 r. w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Decyzje selekcyjne zostały podjęte 25 stycznia 2024 r.

Komunikat z wynikami

W konkursie 2023 NA w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe określiła maksymalną liczbę przyznanych akredytacji (pulę) na 50. Zgodnie z zapisami „Przewodnika po programie Erasmus+” akredytacje zostały przyznawane począwszy od wniosku, który uzyskał najwyższą ocenę punktową, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby akredytacji. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek został oceniony tak samo pod względem liczby otrzymanych punktów, maksymalna liczba przyznanych akredytacji została zwiększona w celu uwzględnienia wszystkich wniosków z taką liczbą punktów.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą e-mailową w najbliższym czasie, na adresy prawnych przedstawicieli i osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o Akredytację.

Organizacje, którym przyznano Akredytację, otrzymają drogą e-mailową informacje o dalszych krokach związanych z potwierdzeniem warunków akredytacji, otrzymaniem certyfikatu akredytacyjnego i uzyskiwaniem dofinansowania.

Organizacje, które nie uzyskały Akredytacji w konkursie 2023, będą mogły ubiegać się ponownie o przyznanie Akredytacji w kolejnych naborach wniosków o Akredytację bądź skorzystać z możliwości wnioskowania o dofinansowanie mobilności dla organizacji nieakredytowanych w ramach konkursu projektów krótkoterminowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami nt. zasad alokacji budżetu dla akredytowanych organizacji w ramach Akcji 1 Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.