Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Sport, Akcja 1

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych w Akcji 1 – Mobilność pracowników w dziedzinie sportu – w terminie do 20 lutego 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze Sport programu Erasmus+, w ramach Akcji 1: Mobilność pracowników w dziedzinie sportu (Mobilność kadry sportowej, KA182-SPO), w terminie do 20 lutego 2024 r. Decyzje zostały podjęte przez Zarząd Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Lista rankingowa znajduje się w komunikacie NA: Wyniki konkursu wniosków, sektor Sport, Akcja 1 – Mobilność pracowników w dziedzinie sportu, z terminem do 20 lutego 2024 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Organizacje, którym przyznano dotację – beneficjenci – otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

Przypominamy również, że do 1 października 2024 r. (godz. 12:00) można składać wnioski w drugiej rundzie.