Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Sport, Akcja 1, runda II

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych do 4 października 2023 r. w sektorze Sport, Akcja 1 – Mobilność pracowników w dziedzinie sportu (Mobilność kadry sportowej, KA182-SPO).

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w sektorze Sport programu Erasmus+ w ramach Akcji 1: Mobilność pracowników w dziedzinie sportu (Mobilność kadry sportowej, KA182-SPO), w terminie do 4 października 2023 r. Decyzje zostały podjęte przez Zarząd Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w dniu 15 stycznia 2024 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Organizacje, którym przyznano dotację – beneficjenci – otrzymają drogą e-mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Zespołu ds. Sportu Erasmus+.

Komunikat z wynikami jest dostępny tutaj:

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1, Mobilność pracowników w dziedzinie sportu (Mobilność kadry sportowej, KA182-SPO) w terminie do 4 października 2023 r.