Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wyniki: Szkolnictwo wyższe, Akcja 2

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków złożonych do 4 października 2023 r. w sektorze Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 – Partnerstwa na rzecz współpracy (KA220-HED).

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 4 października 2023 r. w sektorze Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 – Partnerstwa na rzecz współpracy (KA220-HED). Decyzje zostały podjęte przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w dniu 15 grudnia 2023 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostały wysłane drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przekazane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

Komunikaty z wynikami dostępne są tutaj: 

[21.12.2023] Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy (KA220-HED) o budżecie 400 000 euro w ramach sektora Szkolnictwo wyższe w programie Erasmus+ w terminie do 4 października 2023 r.

[21.12.2023] Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy (KA220-HED) o budżecie 250 000 euro w ramach sektora Szkolnictwo wyższe w programie Erasmus+ w terminie do 4 października 2023 r.

[21.12.2023] Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy (KA220-HED) o budżecie 120 000 euro w ramach sektora Szkolnictwo wyższe w programie Erasmus+ w terminie do 4 października 2023 r.