Informacje dla beneficjentów Erasmus+ dotyczące Brexit

Brexit

Po ratyfikacji Umowy o Wystąpieniu przez Wielką Brytanię i Parlament Europejski, Brexit wszedł w życie z dniem 01.02.2020 r.
Okres przejściowy zakończył się 31.12.2020 r.

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności w obliczu Brexit – nowe informacje

Umowa o Wystąpieniu przewiduje udział Zjednoczonego Królestwa w programach na lata 2014–2020, w tym Erasmus+ oraz Europejskim Korpusie Solidarności, do czasu zamknięcia programów, co oznacza, że ​​beneficjenci z Wielkiej Brytanii mogą nadal uczestniczyć w dotacjach przyznawanych na podstawie obecnych rozporządzeń do czasu zakończenia wszystkich działań, nawet jeśli ma to miejsce po 2020 r.

W związku z tym, Rozporządzenie Awaryjne Erasmus+ (19.03.2019 r.) i Ogólna Regulacja Awaryjna 2020 (19.12.2019 r.), przyjęte w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka „brexitu bez porozumienia”, nie będą miały zastosowania.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania jest traktowana, jako państwo trzecie, jeśli chodzi o dostęp do programów UE, w tym Erasmus+. Ewentualny udział Wielkiej Brytanii w przyszłych programach po 2020 r. będzie zależeć od wyniku ogólnych negocjacji w sprawie przyszłych stosunków między stronami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Narodowej Agencji Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności: kontakt

Przydatne linki dotyczące Brexitu

Najczęściej zadawane pytania

 • Co oznacza wynik referendum?

  W związku z wynikiem referendum przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie zostanie uruchomiona procedura opisana w artykule 50 traktatu o Unii Europejskiej. Według tej regulacji „każde państwo członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z  Unii”. W dniu ogłoszenia wyników referendum Komisja Europejska powiadomiła, że proces ten potrwa dwa lata od momentu poinformowania przez Wielką Brytanię o zamiarze wystąpienia z UE. W tym czasie obie strony będą negocjować warunki umowy uwzględniającej ramy przyszłych stosunków z UE oraz postanowienia zawartych wcześniej umów międzynarodowych.

  Wypracowana w ten sposób umowa musi zostać zaakceptowana przez obie strony. 27 państw członkowskich (zamieszkanych przez 65 proc. populacji) przyjmie ten dokument większością kwalifikowaną tzn. stanowiącą 72 proc. głosów. Ostateczna wersja musi również zostać również przyjęta przez Parlament Europejski zwykłą większością głosów.

 • Czy wynik referendum wpłynie na współpracę polskich i brytyjskich instytucji realizujących wspólnie projekty edukacyjne?

  Na razie nie zmieniają się warunki unijnych programów edukacyjnych, w których uczestniczy Wielka Brytania. Oznacza to, że polskie organizacje bądź instytucje, które prowadzą wspólnie z brytyjskim partnerem projekty w ramach programu Erasmus+ realizują podjęte działania dokładnie na tych samych zasadach. Polscy uczestnicy programu Erasmus+, którzy przebywają obecnie w Wielkiej Brytanii, kontynują rozpoczęte przedsięwzięcia. Nie ulegają zmianie również warunki, na jakich przebywają w Polsce brytyjscy uczestnicy programu Erasmus+.

 • Czy brytyjska narodowa agencja programu Erasmus+ nadal będzie funkcjonować?

  Z oświadczenia Ruth Sinclair-Jones, szefowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, wynika, że jej instytucja będzie w dalszym ciągu zarządzać programem i wywiązywać się ze wszystkich swoich zobowiązań.