Informacje dla beneficjentów Erasmus+ dotyczące Brexit

treść strony

Brexit

Po ratyfikacji Umowy o Wystąpieniu przez Wielką Brytanię i Parlament Europejski, Brexit wszedł w życie z dniem 01.02.2020 r.
Okres przejściowy zakończył się 31.12.2020 r.

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności w obliczu Brexit – nowe informacje

Umowa o Wystąpieniu przewiduje udział Zjednoczonego Królestwa w programach na lata 2014–2020, w tym Erasmus+ oraz Europejskim Korpusie Solidarności, do czasu zamknięcia programów, co oznacza, że ​​beneficjenci z Wielkiej Brytanii mogą nadal uczestniczyć w dotacjach przyznawanych na podstawie obecnych rozporządzeń do czasu zakończenia wszystkich działań, nawet jeśli ma to miejsce po 2020 r.

W związku z tym, Rozporządzenie Awaryjne Erasmus+ (19.03.2019 r.) i Ogólna Regulacja Awaryjna 2020 (19.12.2019 r.), przyjęte w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka „brexitu bez porozumienia”, nie będą miały zastosowania.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania jest traktowana, jako państwo trzecie, jeśli chodzi o dostęp do programów UE, w tym Erasmus+. Ewentualny udział Wielkiej Brytanii w przyszłych programach po 2020 r. będzie zależeć od wyniku ogólnych negocjacji w sprawie przyszłych stosunków między stronami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Narodowej Agencji Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności: kontakt

Przydatne linki dotyczące Brexitu

Najczęściej zadawane pytania