Oferta programu Erasmus+ na lata 2021-27 w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – Akcje centralne

treść strony

Edukacja szkolna – Akcje centralne

                                                       

 

Akademie nauczycielskie       

Szkolenia dla nauczycieli                  

Sieci szkół

Działania

Tworzenie sieci współpracy, programów kształcenia i szkolenia nauczycieli w obszarach priorytetowych UE (cyfryzacja, włączanie społeczne, zrównoważony rozwój).

Tworzenie programów kształcenia i szkolenia nauczycieli w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej – celów, sposobów działania i wartości stanowiących
podstawę jej funkcjonowania.

Współpraca międzynarodowa szkół, wymiana doświadczeń, metod, wiedzy, mobilności w celu prowadzenia wspólnych zajęć, tworzenie bazy wiedzy dot. kwestii związanych z Unią Europejską.

Partnerstwo

Min. trzy instytucje z trzech krajów programu

Jedna uprawniona instytucja z kraju programu 

Min. pięć szkół z min. trzech krajów programu

Czas trwania

36 miesięcy

36 miesięcy

36 miesięcy

Dofinansowanie  

maks. 1 500 000 euro
80% kosztów uprawnionych

maks. 300 000 euro
80% kosztów uprawnionych

maks. 300 000 euro
80% kosztów uprawnionych

Finansowanie

kwota ryczałtowa

kwota ryczałtowa

kwota ryczałtowa

Termin składania  wniosków

7 września 2021 r.
godz. 17:00 czasu brukselskiego

2 czerwca 2021 r.
godz. 17:00 czasu brukselskiego

2 czerwca 2021 r.
godz. 17:00 czasu brukselskiego

Miejsce składania    wniosków

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Typy działań