Konkurs EITA – Nominowane projekty z Polski

treść strony

EITA Lista nominowanych 2022

Po raz drugi liderzy europejskiego obszaru edukacji zostaną uhonorowani Europejską nagrodą za innowacyjność w nauczaniu.

Poznaj polskich kandydatów!

Kategoria: edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dzieckiem

 • „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”
  Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży

Projekt realizowany jest przez łomżyńską placówkę we współpracy z przedszkolami z Sigtuny (Szwecja). Reggio to myśl pedagogiczna skupiająca się na indywidualności dziecka, któremu należy stworzyć warunki sprzyjające do uczenia się przez działanie. W ramach działań dzieci m.in. sadziły las i drzewka owocowe, uczyły się samodzielnego poszukiwania nowych rozwiązań i pracy w grupach. Jednocześnie w placówce wprowadzono edukację żywieniową przedszkolaków, a posiłki przygotowywane są z wykorzystaniem artykułów z ekologicznych gospodarstw, bez użycia półproduktów.

 • „Nasze Dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość”
  Przedszkole nr 60 im. Jana Brzechwy w Gdańsku

Nauczyciele opracowali program edukacji w terenie pn. „Blisko, coraz bliżej”, którego celem jest zbliżenie dziecka do świata przyrody. Stworzono m.in. nową, zewnętrzną przestrzeń edukacyjną dla dzieci i rodziców – ogród sensoryczny i ogródek warzywny. Przeprowadzono też cykl zajęć o kulturze włoskiej i maltańskiej. Dzieci stworzyły „Książkę kucharską”, a do jadłospisu wprowadzono potrawy narodowe tych państw. Wdrożono też ekologiczny program nauczania szacunku do natury i odpowiedzialności za własne działania (m.in. segregacja śmieci, oszczędzanie energii i wody).

Kategoria: szkoły podstawowe

 • „Reakcja łańcuchowa”
  Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Innowacyjność projektu polegała na zastosowaniu roweru jako elementu edukacyjnego. W ramach lekcji historii organizowano rowerowe wycieczki szlakiem zabytków i znanych postaci, na lekcjach przyrody uczniowie sprawdzali, które mięśnie i stawy pracują w trakcie jazdy oraz jak ta aktywność wpływa na tętno i ciśnienie krwi, zaś na plastyce uczyli się o symbolice roweru na przykładzie różnych dzieł sztuki.

 • „Europa pełna innowacji..."
  Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku

Celem projektu było wdrożenie nowych metod nauczania oraz rozwój kompetencji miękkich uczniów (kreatywność, współpraca, motywacja, uważność). Szkoła wprowadziła metodę „outdoor”, np. biegane dyktanda, międzyprzedmiotowe gry miejskie czy escape room. Trwałym rezultatem projektu stała się szkolna sala relaksu, wyposażona w hamaki i maty do prowadzenia m.in. zajęć przedmiotowych w otoczeniu roślin i obrazów przyrody.

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 • „MOST Między Otwartością, Szacunkiem, Tożsamością”
  I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu

W projekcie poruszającym temat wielokulturowości i tożsamości narodowej wykorzystano metodę uczenia się przez przeżywanie, dzięki której uczestnicy znaleźli się w sytuacjach wywołujących silne emocje, co przełożyło się na lepsze zrozumienie trudnej sytuacji uchodźców. Doskonalili też swoje umiejętności językowe, stali się bardziej tolerancyjni i wyrozumiali wobec osób innego pochodzenia etnicznego i kulturowego. Projekt realizowany z partnerskimi szkołami z Niemiec, Włoch, Francji i Grecji.

 • „Looking for solutions”
  IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

Projekt promował postawy otwartości i szacunku wobec odmienności. Nauczyciele przygotowali serię tutoriali poświęconych zasadom postępowania względem uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami, katalogi aktywizacyjnych metod zalecanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także scenariusze godzin wychowawczych i działań integracyjnych

Kategoria: szkoły branżowe i techniczne

 • „Europejscy zawodowcy”
  Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Projekt zachęca, by wyjść z klasy i pójść do ogrodu. Nauczyciele wspólnie z uczniami architektury krajobrazu oraz budownictwa zmienili przestrzeń wokół szkoły, tworząc ogród dydaktyczny – miejsce odpoczynku i kreatywnej pracy z roślinnością. Realizują w nim również działania na rzecz środowiska lokalnego, promując ideę „zielonego miasta". Szkoła wprowadza innowacje pedagogiczne (przedmioty: zielone budynki w infrastrukturze miejskiej oraz gospodarka obiegu zamkniętego), a także realizuje warsztaty i konkursy o tematyce ekologicznej. Przygotowuje też ogrody dydaktyczne i sensoryczne dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i specjalnych.

 • „Interdyscyplinarne projektowanie inteligentnego domu pasywnego sposobem oszczędzania energii i redukcji zanieczyszczenia środowiska”
  Zespół Szkół Technicznych im. F. Ceynowy w Kartuzach

W projekcie przyjęto interdyscyplinarne podejście do idei inteligentnego domu pasywnego. Ten typ budownictwa pozwala oszczędzać energię oraz redukować produkcję zanieczyszczeń. Efektem działań jest projekt inteligentnego domu pasywnego z pełną dokumentacją techniczną i wizualizacją przestrzenną w 3D oraz interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów zawodowych z przykładowymi scenariuszami lekcji, a także publikacja na temat budownictwa pasywnego.