EuroStażyści – Sieć EuroApprentices Polska

EuroStażyści

Jedziesz na staż zagraniczny z programem Erasmus+ i chcesz podzielić się swoim entuzjazmem?
Jesteś już po stażu i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Sieć EuroStażystów czeka na Ciebie!

                                                          

Jesteśmy przekonani, że Program Erasmus to nie epizod, a styl życia i chcemy tę ideę rozwijać wspólnie ze stażystami Erasmusa! Krajową sieć EuroApprentices, czyli EuroStażystów, tworzą uczestnicy i absolwenci staży zagranicznych realizowanych w programie Erasmus+. W stażach i w sieci uczestniczą uczniowie i absolwenci techników oraz szkół branżowych.

Do uczestnictwa w EuroApprentices zapraszamy osoby, które chcą się dzielić swoimi doświadczeniami w Erasmusie i w kształceniu zawodowym. Udział w projektach europejskich to przygoda, a dzięki Sieci EuroApprentices może trwać dłużej niż sam staż!

To od Was zależy jakie działania promujące staże zagraniczne i kształcenie zawodowe wybierzecie. Staż w Niemczech przekonał Was, że mechatronika jest dobrą ścieżką kariery i opowiecie o tym 8-klasistom? Świetnie! Pokażecie swoim obserwującym, jak w klinice weterynaryjnej w Sevilli układacie zdrową dietę dla chomika? Też chcemy to zobaczyć!

Europejska sieć EuroApprentices

EuroApprentices Europe jest rozbudowaną siecią absolwentów zawodowego Erasmusa+ skupiająca w sumie 9 krajów. Uczestniczą w niej także stażyści z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch. Kolegów z zagranicznych oddziałów sieci EuroApprentice możecie poznać online lub na żywo podczas dorocznych spotkań sieci! Najbliższe spotkanie planujemy na koniec września! Działania w polskiej sieci będą odbywały się w większości po polsku, ale podczas kontaktów z innymi stażystami z całej Europy będziemy posługiwać się językiem angielskim.

Działalność EuroStażystów

Członkowie krajowej sieci EuroApprentices będą zachęcani do podejmowania różnych działań przekazujących wiedzę o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom i innym osobom w lokalnej społeczności.

Przykładowe działania:

 • Wykorzystanie internetu do prowadzenia relacji ze swojego udziału w Programie Erasmus+, w Sieci EuroStażystów, nauki zawodu, np. na Instagramie, Facebooku, YouTube lub w innych aplikacjach.
 • Aktywne uczestnictwo lub nawet organizacja różnego typu wydarzeń, jak spotkania informacyjne, dni szkoły, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, współpraca z Regionalnymi Punktami Informacyjnymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, udział lub współpraca przy organizacji wydarzeń tematycznych, targów, szkoleń, konferencji realizowanych przez FRSE.
 • Współpraca medialna, np. udzielanie wypowiedzi dla mediów, współpraca z Regionalnym Punktem Informacyjnym lub dziennikarzami Programu Erasmus+, tzw. Mobilnymi korespondentami FRSE.

Jak zostać EuroStażystą?

W roku 2021 zwróciliśmy się do koordynatorów projektów staży zagranicznych Erasmus+ (najczęściej nauczycieli w technikach lub szkołach branżowych, którzy są liderami projektów) o rekomendacje. Koordynator może nominować do 3 uczestników staży, którzy angażują się w projekt i w ich ocenie dobrze reprezentują idee Programu Erasmus i mają entuzjazm wobec uczonego zawodu.

Koordynatorzy mogą rekomendować do udziału w sieci osoby, które jednocześnie spełniają trzy poniższe kryteria i zaakceptują regulamin sieci:

 • Uczniów, uczennice, niedawnych absolwentów, absolwentki (do roku po zakończeniu nauki) szkół branżowych lub techników, którzy uczestniczyli lub właśnie uczestniczą w projekcie staży zagranicznych (tzw. mobilności uczniowskie), który jest dofinansowany z Programu Erasmus+ sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe.
 • Osoby w wieku co najmniej 18 lat.
 • Osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym – spotkania europejskiej sieci odbywają się w języku angielskim.

Do wszystkich rekomendowanych uczestników staży wyślemy zaproszenie do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej. Dzięki ankietom dowiemy się więcej o kandydatach i wyłonimy ośmiu uczestników Sieci EuroApprentices! Już we wrześniu zaprosimy uczestników na wirtualne spotkanie rozpoczynające działalność polskiej sieci w roku szkolnym 2021/2022. Mamy nadzieję, że już niedługo wszyscy EuroStażyści będą mogli spotkać się w jednym z krajów sieci, poznać się na żywo, dowiedzieć się więcej o nauce i pracy w innych państwach, spotkać się z inną kulturą, ale na razie europejskie spotkania sieci będą odbywały się wirtualnie. Pierwsze z nich zaplanowaliśmy na koniec września.

Regulamin sieci

Pobierz: Regulamin członkowski EuroApprentices Polska – EuroStażyści. Sieć Ambasadorów Staży Zagranicznych Erasmus+

Masz pytania?

Napisz do opiekunów sieci w tytule podając „EuroStażysta”.

Szczegóły

 • Wsparcie Narodowej Agencji Programu Erasmus+

  Polską sieć EuroApprentices koordynuje Biuro Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. To biuro, które w imieniu Unii Europejskiej obsługuje polskie projekty staży zagranicznych Erasmus+.

  Działalność sieci jest moderowana i wspierana przez pracowników Narodowej Agencji oraz wybranych do tego celu trenerów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ będzie wspierała działania EuroStażystów w różny sposób, np. poprzez zapewnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wsparcie merytoryczne, zwrot kosztów podróży, organizację spotkań, pomoc ekspertów itp. EuroStażyści będą mieli z ramienia Narodowej Agencji opiekunów, do których będą mogli zwracać się z pytaniami i pomysłami.

 • Zadania EuroStażystów

  Stała działalność online głównie poprzez kanały social media (częstotliwość ustalona podczas spotkań rozpoczynających działalność sieci).

  • Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach sieci EuroApprentices.
  • Udział w okresowych „challenge’ach dla EuroApprenticów” organizowanych przez Narodową Agencję.
  • Składanie kwartalnych raportów z działalności (zrealizowane działania, aktywność w social mediach).
 • Spotkania

  Członkowie sieci będą zapraszani na różnorodne spotkania, seminaria i szkolenia tematyczne, o których będziemy informować na bieżąco. Obowiązkiem każdego EuroStażysty będzie także udział w krajowych spotkaniach planningowych sieci, które będą odbywać się dwa razy w roku. W miarę możliwości najbardziej aktywni EuroStażyści będą włączani także w działania międzynarodowe, organizowane przez Narodowe Agencje należące do Sieci. Ciekawe pomysły i działania EuroApprentice’ów odnoszące się do staży zagranicznych, nauki zawodu, Erasmusa+ będą prezentowane przez pracowników Narodowych Agencji na spotkaniach sieciowych, w Komisji Europejskiej oraz podczas różnego rodzaju wydarzeń. Gdy to będzie możliwe, Stażyści będą zapraszani do samodzielnej prezentacji tych działań.

 • Komunikacja

  Komunikacja odbywać się będzie poprzez grupę założoną do tego celu grupę na Facebooku oraz inne narzędzia komunikacyjne (aplikacja do ustalenia). Z ramienia Narodowej Agencji EuroStażyści będą mieć opiekunów, do których będą mogli zwrócić się z pytaniami i wszelkimi trudnościami związanymi ze współpracą w sieci. Oprócz pracowników Narodowej Agencji animacją sieci będą zajmować się także wyznaczeni do tego celu trenerzy.

Kontakt