ID Talks – rozmowy na temat włączania i różnorodności

treść strony

Inclusion

ID Talks – rozmowy na temat włączania i różnorodności

ID Talks to seria 5 warsztatów online, do 90 minut każdy, z inspirującymi gośćmi, prowokującymi do myślenia spostrzeżeniami, dyskusjami w małych grupach oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

Artykuł prasowy

Różnorodność i włączanie w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

Programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności 2021-2027 wspierają tych, którzy mają mniejsze szanse na udział w projektach międzynarodowych oraz transgranicznych mobilnościach, stawiając na różnorodność i międzykulturowość. Równy dostęp i włączenie społeczne to jedno z kluczowych zadań stawianych przed realizatorami inicjatyw finansowanych z budżetu programu.

Wspierające podejście Narodowej Agencji wobec organizacji, osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi, którzy dążą do uzyskania dostępu do możliwości oferowanych przez programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, jest zgodne z założeniami Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski oraz Ramami strategicznymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r. (dotyczącymi między innymi sektora Młodzież). Działania realizowane w ramach Strategii są uwzględniane w Rocznych Planach Pracy Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz wydarzeń dotyczących tematyki włączania i różnorodności, odwiedzając stronę FB!

Archiwum nagrań oraz rozmów dot. włączania i różnorodności 2020 i 2021.

Najbliższe wydarzenia