Jak złożyć wniosek o akredytację

treść strony

Jak złożyć wniosek o akredytację

Akredytacja w programie Erasmus+ to prostsze procedury wnioskowania o wsparcie! Dowiedz się, jak ją uzyskać.

Akredytacja – czym jest?

Działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces jest Akredytacja.

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji uzyskają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.
Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W nowym programie określenie „Akredytacja” nie jest jednoznaczne ze zwyczajowo przyjętym terminem „Akredytacja”, który był stosowany dla posiadaczy Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.

W nowym programie termin „Akredytacja” oznacza nie znak jakości, a możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu”.
Posiadacz Karty jakości mobilności programu Erasmus+ będzie mógł zostać wyróżniony specjalną Odznaką jakości Erasmusa. Odznaka jakości zostanie przyznana posiadaczowi Karty jakości mobilności, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie w ramach procedury uproszczonej i który uzyskał średnią ocenę wynoszącą co najmniej 85 punktów za dwa ostatnie raporty końcowe dotyczące projektów programu Erasmus+ realizowanych w ramach Karty jakości mobilności.

Zobacz informacje o procesie wnioskowania o akredytację na stronie Komisji Europejskiej.

Zaproszenie do składania wniosków – akredytacja w sektorach Edukacja Szkolna (SCH), Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Edukacja dorosłych (ADU), Młodzież (YOU) znajduje się TUTAJ.

Zobacz wykaz instytucji uprawnionych do wnioskowania

Profil osób dorosłych uczących się uprawnionych do korzystania z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w Kluczowej Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ 2022.

Jak złożyć wniosek o akredytację?

Wnioski należy składać za pomocą oficjalnego elektronicznego formularza wniosku:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Wniosek o Akredytację składany przez polską organizację/instytucję powinien zostać wypełniony w języku polskim.

Do wniosku należy załączyć podpisane przez prawnego reprezentanta Oświadczenie oraz, jeżeli jest to wymagane, pełnomocnictwo do złożenia wniosku.
Wzór pełnomocnictwa SCH, VET, ADU

Warto wiedzeć

Mediateka