treść strony

27.01

2023

Erasmus+ Sport – spotkanie informacyjne (Kraków)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do udziału w cyklu spotkań informacyjnych nt. oferty sektora Erasmus+ Sport w ramach konkursu 2023.

Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia 2023 r., godz. 9:00-12:30, w Krakowie – Nowa Aula, pawilon C, Uniwersytet Ekonomiczny.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, ale wymaga wcześniejszego zarejestrowania się poprzez formularz.

Celem jest przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat działań w ramach Mobilności edukacyjnych (Akcja 1) oraz Współpracy organizacji i instytucji (Akcja 2) możliwych do zrealizowania w sektorze Erasmus+ Sport.

Program wydarzenia obejmuje dwie sesje. Podczas pierwszej części uczestnicy zostaną wprowadzeni w założenia programu Erasmus+ Sport (m.in. w cele i priorytety, ofertę, źródła wiedzy) oraz poznają specyfikę Akcji 2 – założenia projektów, zasady, elementy istotne podczas wnioskowania etc.

Druga sesja zostanie w całości poświęcona projektom Mobilności kadry w dziedzinie sportu (Akcja 1). Zaprezentujemy m.in. charakterystykę działań mobilnościowych, ideę projektów krótko- i długoterminowych w sektorze Sport, a także omówimy proces składania wniosku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań w sektorze Erasmus+ Sport, m.in.:

  • pracowników uczelni, organizacji sportowych, NGO, przedsiębiorstw, szkół, samorządów i innych typów instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe w dziedzinie sportu;
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty poświęcone aktywności fizycznej oraz zdrowemu trybowi życia;
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu Erasmus+ Sport w Przewodniku po programie Erasmus+ na 2023 r.

Program spotkania

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu oraz zakwaterowania.