treść strony

22.09

2022

EuroPeers Annual Network Meeting 2022

Europejskie spotkanie sieci EuroPeers zgromadzi przedstawicieli EuroPeers i Narodowych Agencji z różnych krajów, dając im możliwość wymiany praktyk, inspirowania się nawzajem, tworzenia sieci kontaktów, rozwijania synergii i nowych pomysłów na projekty. Wydarzenie organizowane jest w Gdańsku w dniach 22-25 września 2022 r.

Tematem przewodnim spotkania jest: Solidarność i Synergia.

W dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek musimy docenić i pokazać wagę solidarności. Europejski Korpus Solidarności i program Erasmus+ kierują się podobnymi celami i wartościami, warto też skupić się i zastanowić nad możliwymi efektami synergii działań EuroPeers. 

Sieć EuroPeers to młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w programach Europejski Korpus Solidarności, Erasmus+ lub innych europejskich programach dla młodzieży i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami. Głównym celem sieci jest informowanie młodzieży o czekających na nich możliwościach w ramach programów oraz zachęcanie rówieśników do lokalnych aktywności. 

Kolejne międzynarodowe spotkanie sieci odbędzie się w Gdańsku w dniach od 22 do 25 września 2022 r.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 31 lipca 2022 r.http://trainings.salto-youth.net/10358.

Formularz zgłoszeniowy do sieci EuroPeers Polska: https://europeers.webankieta.pl/.