treść strony

02.06

2023

Konferencja: Kompetencje 4K w szkole

Zapraszamy na konferencję warsztatową dla aktywnych zawodowo nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, która odbędzie się 2 czerwca 2023 r. w Krakowie.

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Biura eTwinning i Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB w Krakowie.

Termin: 2 czerwca 2023 r.
Miejsce: Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Kraków

Celem konferencji jest:

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami edukacyjnymi dot. rozwoju kompetencji 4K wśród uczniów (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja);
 • prezentacja możliwości i korzyści, jakie daje realizacja projektów międzynarodowych w formułach online i offline z wykorzystaniem unijnych programów eTwinning i Erasmus+;
 • prezentacja ciekawych pomysłów na wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod, tj. Design Thinking, Scrum, na zajęciach lekcyjnych i w projektach edukacyjnych;
 • poznanie możliwości i korzyści, jakie przynosi stosowanie w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK w połączeniu z bezpiecznym korzystaniem z internetu.

Program wydarzenia

Warunki udziału w konferencji:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu.

 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).

  Jeśli jeszcze go nie masz, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium.
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

 3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie szkolenia.

  Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych sesjach plenarnych i warsztatowych.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do lokalnej sieci Wi-Fi (ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy zakwalifikowany uczestnik konferencji, który będzie obecny na wszystkich sesjach plenarnych oraz sesjach warsztatowych, otrzyma certyfikat uczestnictwa w formie cyfrowej, wydawany bezpłatnie.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 28 maja 2023 r. (liczba miejsc ograniczona). W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony wcześniej.

Formularz zgłoszeniowy