treść strony

23.11

2023

Konferencja nt. włączania dla beneficjentów Erasmus+

Obecnych i przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ zapraszamy do udziału w konferencji „Włącz się we włączanie!”, która odbędzie się 23 listopada 2023 r. w Warszawie.

Inkluzja, włączanie, równość, akceptacja – to słowa coraz częściej odmieniane w przestrzeni społecznej przez wszystkie przypadki. Poprzez swoje zachowania i postawę, które wyrażają pełne przyzwolenie na inność i odmienność w każdej sferze funkcjonowania, można mówić o budowaniu świata opartego na równych zasadach i równym traktowaniu każdej osoby.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych beneficjentów programu Erasmus+, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o włączaniu (inkluzji), zapraszamy do udziału w konferencji poruszającej ww. zagadnienia.

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą również poszukiwać propozycji rozwiązań i praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania i realizacji działań, które sprzyjają włączeniu społecznemu młodzieży w ramach programów Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności – z uwzględnieniem wyzwań związanych z tym celem. Podczas konferencji swoją polskojęzyczną premierę będzie też miała publikacja „Włącz się we włączanie!”.

Termin: 23 listopada 2023 r., godz. 9:30-16:00
Miejsce: siedziba FRSE (Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności), Warszawa, Al. Jerozolimskie 142a

Rejestracja

Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi również lunch i materiały konferencyjne.