treść strony

04.03

2022

Konsultacje online – Edukacja szkolna KA2

Porozmawiajmy o Twoim projekcie – weź udział w konsultacjach online z pracownikami Narodowej Agencji!

Konsultacje online są przeznaczone dla przedstawicieli instytucji zamierzających składać wnioski w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Projekty współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210).

W ramach indywidualnych konsultacji z pracownikami Narodowej Agencji będzie można omówić zasady dotyczące składania wniosków, dopytać o konkretne aspekty merytoryczne projektów czy skonsultować poszczególne ich elementy. Spotkania nie służą natomiast ocenie w całości wypełnionych aplikacji.

Konsultacje odbywać się będą na platformie Zoom bądź MS Teams w następujących terminach:

Link do spotkania będzie udostępniony w dniu je poprzedzającym na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Przewidywany czas trwania jednego spotkania (konsultacji) to 45 minut. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych przedziałów czasowych konsultacji.

Uwaga: udział w konsultacjach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna instytucja może uczestniczyć tylko w jednym spotkaniu konsultacyjnym.

Termin składania wniosków: 23 marca 2022 r. (godz. 12:00 czasu brukselskiego).

Kontakt: Olga Barcikowska, tel. 797 011 771, obarcikowska@frse.org.pl.