20.09

2021

Różne twarze jesieni

Seminarium dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) lub/oraz edukacja przedszkolna, którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning.

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 roku w formule online, na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) lub/oraz edukacja przedszkolna, którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning.

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wyłącznie osobom, które będą obecne na wszystkich spotkaniach szkoleniowych i wykonają zadania kursowe. Certyfikat jest w formie cyfrowej i jest wydawany bezpłatnie.

Seminarium poprowadzi Beata Wójcik, ambasadorka i trenerka eTwinning w województwie lubelskim: jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach. Od 2013 roku aktywnie uczestniczę w programie eTwinning. Zrealizowałam kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymałam Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Jestem koordynatorem szkolnej grupy eTwinnerów. Od 2018 roku należymy do elitarnej grupy Szkół eTwinning i chętnie bierzemy udział we wspólnych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez platformę eTwinning.

Zainteresowanych uczestnictwem w seminarium zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, opisem proponowanego projektu, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: rejestracja

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą aktywni zawodowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2021 roku o godzinie 23:59.  W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać  zakończony wcześniej.