06.05

2021

Warsztaty: Akcja 2, sektor Edukacja szkolna

"Od potrzeby do koncepcji projektu" - Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 Edukacja szkolna

6 maja 2021 roku (w godz. 14.00–17.30) na platformie Zoom odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli szkół, przedszkoli i innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych instytucji, które nie realizowały projektów w programie Erasmus+ i instytucje nie mają doświadczenia w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych na szerszą skalę. 

Spotkanie będzie miało formę warsztatową i obejmie takie zagadnienia, jak: analiza potrzeb, formułowanie celów, planowanie działań, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu. Warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku. Szkolenie jest bezpłatne.

Zasady realizacji projektów określono w Przewodniku po programie Erasmus+.

Program szkolenia:

14:00–15:15

Wprowadzenie do szkolenia

Sesje:

  • analiza potrzeb

  • formułowanie celów projektu

15.15–15.30

Przerwa

15.30–16.30

Sesje:

  • działania projektowe

  • rezultaty projektu

16:30–16:45

Przerwa

16:45–17:30

Sesje:

  • rezultaty projektu (cd.)

  • zapewnienie trwałości projektu i upowszechnianie

 

Rejestracja na warsztaty będzie otwarta do 29 kwietnia 2021 roku. UWAGA: W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

ZAREJESTRUJ SIĘ

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki. 

Kontakt: Olga Barcikowska obarcikowska@frse.org.pl