25.05

2021

Webinar: wnioski o Kartę Erasmusa w sektorze HE

Zapraszamy na webinarium dotyczące wnioskowania o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027

Adresatami wydarzenia są uczelniani koordynatorzy oraz pracownicy Biura zajmującego się programem Erasmus+.

Cele wydarzenia:

  • Przybliżenie podstawowych zasad i zobowiązań zawartych w treści Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

  • Omówienie etapów składania wniosku o ECHE

  • Przybliżenie podstawowych informacji na temat formalnych kryteriów wnioskowania

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie:

Należy również zwrócić uwagę, iż do złożenia wniosku o przyznanie Karty ECHE 2021-2027 uczelnia musi posługiwać się numerem PIC oraz mieć założone konto na portalu EU Login. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Webinarium odbędzie się 25 maja 2021 r. o godzinie 12:00.

Link do rejestracji znajduje się tutaj.

Rejestracja jest możliwa do momentu zakończenia samego wydarzenia. Wydarzenie jest bezpłatne.

Kontakt:
Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego Programu Erasmus+, e-mail: he@erasmusplus.org.pl

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE