treść strony

21.01

2022

Webinarium: Bien-être à l’école

Nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 11-18 lat zapraszamy na seminarium prowadzone w języku francuskim.

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online „Bien-être à l’école”. Wydarzenie odbędzie się na platformie MS Teams/Webex w dniach 21, 24, 28 stycznia i 1 lutego 2022 r. (16:30-18:30). Organizatorem jest Krajowe Biuro eTwinning z Francji.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 11-18 lat i będzie prowadzone w języku francuskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas wydarzenia uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 10 stycznia 2022 r. (godz. 23:59) czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning Live);
  • pracujących z uczniami w wieku 11-18 lat;
  • komunikujących się w języku francuskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy wcześniej nie uczestniczyli w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W webinarium może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych organizatorzy mogą zakończyć nabór wcześniej.

formularz zgłoszeniowy