treść strony

02.02

2023

Webinarium: Erasmus+ Akcja 2, Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zapraszamy na szkolenie na temat oferty sektora VET na projekty Partnerstw na rzecz współpracy: Partnerstwa współpracy (KA220), 2 lutego 2023 r.

Termin: 2 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 11:00, czas trwania ok. 2 godzin
Program:
1. Wprowadzenie: m.in. ogólne informacje o programie i charakterystyka Akcji 2, priorytety sektorowe i horyzontalne.
2. Partnerstwa współpracy KA220 – charakterystyka, finansowanie, kryteria oceny.
3. Aspekty techniczne – rejestracja organizacji, formularz wniosku.
4. Pytania i odpowiedzi.

Rejestracja: Webinarium Partnerstwa współpracy KA220

Kontakt:
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Iwona Fus
e-mail: ifus@frse.org.pl