Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

treść strony

Ochrona danych osobowych w programie Erasmus+ na lata 2014-2020

Polityka prywatności dla beneficjentów:

Polityka prywatności dla uczestników:

Strona internetowa programu Erasmus+ na lata 2014-2020 znajduje się pod adresem: https://2014-2020.erasmusplus.org.pl