Oznaczenie projektów finansowanych w perspektywie 2014-2020

treść strony

Perspektywa 2014-2020

Beneficjenci, których projekt został zaakceptowany i dofinansowany w ramach programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 2014-2020, oznaczają wsparcie otrzymane od Unii Europejskiej zgodnie z wcześniejszymi zasadami określonymi w poradniku dla beneficjentów „Zasady stosowania logo programu Erasmus+” obowiązującym na lata 2014-2020 [PDF].

Logotypy z oznaczeniem współfinansowania z programu Erasmus+ do wykorzystania przez beneficjentów w perspektywie finansowej 2014-2020 [ZIP]