Oznaczenie projektów finansowanych w perspektywie 2021-2027

treść strony

Perspektywa 2021-2027

Beneficjenci, których projekt został zaakceptowany i dofinansowany w ramach programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 2021-2027, oznaczają wsparcie otrzymane od Unii Europejskiej symbolem Unii Europejskiej oraz umieszczonym obok symbolu komunikatem w następującym brzmieniu: „Dofinansowane z UE” (lub odpowiednikiem w innym języku).

Gotowe logotypy w wersjach wektorowych i bitmapowych z oznaczeniem dofinansowania w języku polskim do wykorzystania przez beneficjentów w perspektywie finansowej 2021-2027 [ZIP].
Logotypy w innych wersjach językowych są dostępne na stronie Komisji Europejskiej [LINK].

Ważne!

  • W perspektywie finansowej 2021-2027 nie jest dopuszczalne tworzenie własnych wersji logotypu i własnej treści komunikatu o współfinansowaniu, co częściowo dopuszczano w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • W komunikacie o współfinansowaniu w perspektywie 2021-2027 NIE WYMIENIA SIĘ nazwy programu, w ramach którego beneficjent otrzymał wsparcie (w tym przypadku programu Erasmus+).
  • Projekty, które otrzymały dofinansowanie w latach 2021-2027 nie powinny stosować logotypu programu Erasmus+, a jedynie wykorzystywać logotyp wskazany powyżej mówiący o współfinansowaniu z Unii Europejskiej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystania identyfikacji wizualnej Komisji Europejskiej przez beneficjentów programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 2021-2027 można znaleźć [LINK].

Użycie logotypu Erasmus+ zostało zarezerwowane przez Komisję Europejską wyłącznie na użytek Narodowych Agencji Programu Erasmus+.

W przypadku gdyby beneficjent chciał oznaczyć stronę internetową lub miejsce, w którym prowadzi działania związane z wykonywanym projektem w ramach programu Erasmus+, zalecamy skorzystanie z materiałów promocyjnych przygotowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dla każdego sektora Erasmusa+.