Upowszechniaj i wykorzystuj rezultaty projektów!

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform) służy upowszechnianiu i wykorzystaniu rezultatów projektów finansowanych ze środków programu Erasmus+. Jej celem jest rozprzestrzenianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk. Dzięki Platformie wzrośnie wiedza o projektach i ich rezultatach, maksymalizując potencjał finansowanych działań, co z kolei pozwoli na wykorzystanie wypracowanych rezultatów również po zakończeniu realizacji projektów.

Erasmus+ Project Results Platform to kompleksowy przegląd wszystkich projektów realizowanych w ramach programu – oznacza to, że na platformie znajdzie się każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Użytkownicy Platformy i ich obowiązki

Rezultaty projektu muszą być obowiązkowo zamieszczone przez beneficjentów akcji 2. w każdym sektorze Programu Erasmus+. Dla tych beneficjentów jest to warunkiem rozliczenia projektu.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach akcji 1. i akcji 3. nie mają takiego obowiązku, ale mogą publikować rezultaty swoich projektów na Platformie Upowszechniania. Dzięki temu zapewniają im swoim projektom większą widoczność i mogą skuteczniej je promować.

Obowiązki publikacji rezultatów względem Akcji

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Możliwość publikacji rezultatów projektu na Platformie
 • Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji: Obowiązkowa publikacja rezultatów na Platformie
 • Akcja 3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy: Możliwość publikacji rezultatów projektu na Platformie 

Platforma w praktyce

Procedura obsługi Erasmus+ Project Results Platform przez cały okres realizacji projektu składa się z szeregu zadań. Poszczególne zadania będą realizowane przez beneficjenta, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz przez Komisję Europejską.

Krok po kroku

 • Importowanie projektów do Platformy

  Streszczenie projektu, które zostało przedstawione we wniosku oraz inne podstawowe dane o projekcie zostają automatycznie przesłane do Platformy.

 • Powiadomienie beneficjenta

  Komisja Europejska wysyła do beneficjentów zaimportowanych projektów maila z informacją na temat Platformy. W mailu przedstawiona jest instrukcja logowania się na Platformie.

 • Uzupełnianie uzyskanych rezultatów na Platformie

  Po zalogowaniu się na Platformie beneficjent ma możliwość uzupełniania rezultatów oraz zgłoszenia projektu do sprawdzenia. Beneficjenci Akcji 2. mają obowiązek zamieszczania wyników projektów na Platformie.

 • Sprawdzenie zamieszczonych na Platformie materiałów przez pracownika

  Wszystkie projekty zgłoszone do sprawdzenia zostaną sprawdzone przez pracowników Narodowej Agencji. W przypadku beneficjentów Akcji 2. pracownicy mogą odrzucić projekt, prosząc o uzupełnienie materiałów, ponieważ prawidłowe uzupełnienie rezultatów na Platformie jest warunkiem rozliczenia projektu.

 • Publikacja zatwierdzonego projektu i wybór projektów najlepszych praktyk

  Po zatwierdzeniu i rozliczeniu projektu, materiały dotyczące rezultatów, zostają opublikowane na Platformie. Dodatkowo Narodowa Agencja przyzna wybranym projektom status the best practices.