Informacje dotyczące polityki prywatności

Polityka prywatności w programie Erasmus+

Polityka prywatności dla beneficjentów

Polityka prywatności dla uczestników

W kwestii przetwarzania danych osobowych w ramach programu Erasmus+, na stronach internetowych Komisji i Agencji Wykonawczej dostępne jest szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności, w tym informacje kontaktowe:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_en
W przypadku akcji zarządzanych przez EACEA:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca informuje osoby, których dane osobowe są zawarte we wniosku, o odpowiednim oświadczeniu o ochronie prywatności, jak wskazano powyżej.