Raportowanie – Beneficiary Module

treść strony

Beneficjenci programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zobligowani są do składania dwóch rodzajów raportów: postępu/przejściowych (jeśli przewiduje to umowa) oraz końcowych. Ten drugi raport traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Beneficiary Module.

Czym jest Beneficiary Module?

Beneficiary Module jest nowym narzędziem, które pomaga zarządzać projektami i przygotowywać raporty projektów w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności w perspektywie 2021-2027.

Beneficjenci programów mają obowiązek używania systemu Beneficiary Module do bieżącej obsługi projektów, aktualizowania informacji na temat mobilności, budżetu i innych danych projektu, w tym jego realizacji.

Beneficiary Module zastąpił system Mobility Tool+ funkcjonujący w perspektywie 2014-2020.

W przypadku problemów z funkcjonowaniem systemu prosimy o kontakt z opiekunem projektu w Narodowej Agencji.

Więcej o Beneficiary Module

Przewodnik po systemie

Zbiór przydatnych informacji pogrupowanych tematycznie:

Zobacz więcej

Filmy wyjaśniające podstawowe pojęcia, a także zawierające instruktaże krok po kroku:

Zobacz filmy

Podręczny słownik najważniejszych pojęć związanych zarówno z systemem Beneficiary Module, jak i ogólnie programem Erasmus+ / Europejski Korpus Solidarności:

Zobacz więcej

Wskazówki dla beneficjentów programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności:

Zobacz więcej

Logowanie

Wszystko o EU Login, czyli European Commision Authentication Service:

Zobacz więcej

Faza realizacji projektu

Obsługa realizowanego projektu w systemie – wskazówki dla beneficjentów:

Zobacz więcej

FAQ

Pytania i odpowiedzi dotyczące systemu Beneficiary Module:

Zobacz więcej