Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych

Akcja ta wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. Organizacje uczestniczące w swoich działaniach powinny aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową wykorzystując w tych celach konkretne możliwości finansowania przewidziane w programie, poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wybieranie odpowiednich rozwiązań dla swoich działań.

O dofinansowanie można ubiegać się składając wniosek w ramach projektów krótkoterminowych lub przyznania Akredytacji Erasmusa.

Organizacje mogą również przystąpić do programu bez składania wniosku poprzez przyłączenie się do istniejącego konsorcjum mobilności Erasmus+ lub goszczenie uczestników z innego kraju.

Wspierane działania w ramach projektów krótkoterminowych, jak i projektów akredytowanych:

Dla kadry szkolnej:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment);
 • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą;
 • obserwacja pracy (job shadowing).

Dla uczniów:

 • Mobilność grupowa uczniów;
 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów;
 • Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów.

Inne działania:

 • zapraszanie ekspertów;
 • goszczenie nauczycieli i edukatorów w trakcie szkolenia;
 • wizyty przygotowawcze.

Szkoły są również zachęcane do przyłączenia się do programu eTwinning, który umożliwia im tworzenie wspólnych wirtualnych klas i realizację projektów z innymi szkołami. eTwinning to także okazja dla nauczycieli na podjęcie dyskusji oraz wymianę doświadczeń z kolegami oraz szansa na znalezienie partnerów do przyszłych projektów Erasmus+.

Filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

School Education Gateway

 

Baza danych o kursach/szkoleniach
oraz partnerach do współpracy

Dowiedz się więcej

eTwinning - wyszukiwarka partnerów

 

Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp
do bazy partnerów

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

Więcej