Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów Akcji 1 Edukacja szkolna

treść strony

Webinaria SE KA1

Akcja 1 w Edukacji szkolnej. Długoterminowe mobilności edukacyjne uczniów

Zachęcamy do obejrzenia webinarium na temat Długoterminowych mobilności edukacyjnych uczniów. Jest to nowy rodzaj działania w Akcji 1.

Uczniowie mogą spędzić pewien okres (od 30 do 365 dni) za granicą w celu nauki w szkole partnerskiej. Dla każdego uczestnika należy opracować indywidualny program nauczania. Wszyscy uczestnicy otrzymają przed wyjazdem obowiązkowe szkolenie organizowane przez Narodową Agencję kraju wysyłającego.

W obecnej perspektywie finansowej stawki przeznaczone na realizację tego typu działania zostały znacznie zwiększone.

Akcja 1 w Edukacji szkolnej. Akredytacja Erasmusa (KA120)

Zachęcamy do obejrzenia webinarium na temat Akredytacji Erasmusa w Edukacji szkolnej, Akcja 1. O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się nawet całkowici nowicjusze, ponieważ dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane.

Akredytacja Erasmusa (KA120) określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego w nim członkostwa. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

Akcja 1 w Edukacji szkolnej. Zasady wnioskowania o dofinansowanie dla instytucji posiadających Akredytację Erasmusa (KA121)

Zachęcamy do obejrzenia webinarium: szkolenia na temat zasad wnioskowania o dofinansowanie dla instytucji posiadających Akredytację Erasmusa – wnioski budżetowe (KA121).

Prezentacja ze szkolenia: pobierz dokument.

Akcja 1 w Edukacji szkolnej. Projekty krótkoterminowe (KA122)

Zachęcamy do obejrzenia webinarium: szkolenia na temat krótkoterminowych projektów dotyczących mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej. Jest to prosty sposób na skorzystanie ze środków programu Erasmus+ – Edukacja szkolna. Tego typu projekty są najlepszym wyborem dla organizacji, które po raz pierwszy próbują swoich sił w programie Erasmus+ i chcą zdobyć doświadczenie w realizacji projektów. 

Akcja 1 w Edukacji szkolnej. Formułowanie celów w projektach

Zachęcamy do obejrzenia webinarium: szkolenia na temat formułowania celów w projektach mobilności w sektorze Edukacja szkolna we wnioskach o Akredytację Erasmusa (KA120-SCH) oraz wnioskach o dofinansowanie projektów krótkoterminowych (KA122-SCH).