Szkolenia dla Wnioskodawców i Beneficjentów Akcji 1 Edukacja szkolna

Webinaria SE KA1

Akcja 1 w Edukacji szkolnej, Długoterminowe mobilności edukacyjne uczniów

Zachęcamy do obejrzenia webinarium na temat Długoterminowych mobilności edukacyjnych uczniów. Jest to nowy rodzaj działania w akcji 1.

Uczniowie mogą spędzić pewien okres czasu (od 30 do 365 dni) za granicą w celu nauki w szkole partnerskiej. Dla każdego uczestnika należy opracować indywidualny program nauczania. Wszyscy uczestnicy otrzymają przed wyjazdem obowiązkowe szkolenie organizowane przez Narodową Agencję kraju wysyłającego.

W obecnej perspektywie finansowej stawki przeznaczone na realizację tego typu działania zostały znacznie zwiększone.

 

Akcja 1 w Edukacji szkolnej, Akredytacja Erasmusa KA120

Zachęcamy do obejrzenia webinarium na temat Akredytacji Erasmusa w Edukacji Szkolnej, Akcja 1. O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się nawet całkowici nowicjusze, ponieważ dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane.

Akredytacja Erasmusa KA120 określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

 

Akcja 1 w Edukacji szkolnej, Zasady wnioskowania o dofinansowanie dla instytucji posiadających Akredytację - KA121

Zachęcamy do obejrzenia webinarium, szkolenia na temat zasad wnioskowania o dofinansowanie dla instytucji posiadających Akredytację - wnioski budżetowe KA121.

 

Akcja 1 w Edukacji szkolnej, Projekty krótkoterminowe - KA122

Zachęcamy do obejrzenia webinarium, szkolenia na temat krótkoterminowych projektów dotyczących mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej. Jest to prosty sposób na skorzystanie ze środków Programu Erasmus+, Edukacja szkolna. Tego typu projekty są najlepszym wyborem dla organizacji, które po raz pierwszy próbują swoich sił  w Programie Erasmus+ i chcą zdobyć doświadczenie w realizacji projektów. 

 

 

Akcja 1 w Edukacji szkolnej, zasady wnioskowania o dofinansowanie dla instytucji posiadających Akredytację w sektorze Edukacja Szkolna

Prezentacja ze szkolenia

 pobierz dokument

 

Akcja 1 w Edukacji szkolnej, Formułowanie celów w projektach

Zachęcamy do obejrzenia webinarium, szkolenia na temat formułowania celów w projektach mobilności w sektorze Edukacja szkolna we wnioskach o Akredytację Erasmusa (KA120-SCH) oraz wnioskach o dofinansowanie projektów krótkoterminowych (KA122-SCH)