Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

treść strony

Wielostronne międzynarodowe projekty współpracy
na rzecz rozwoju edukacji formalnej

Projekty realizowane w Akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy szkół, placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Cele projektów dotyczą wypracowania i/lub transferu innowacji w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także wymiany dobrych praktyk. Celem działań powinno być również zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy.

Do realizacji projektów Akcji 2 nie jest niezbędne posiadanie akredytacji.

W ramach Akcji 2 możliwe do realizacji są dwa typy projektów:

Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220)

Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220): dedykowane organizacjom chcącym realizować projekty na szerszą skalę. Projekty te mogą być poświęcone wypracowaniu metod, narzędzi czy rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wielkość partnerstwa: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów Programu.

Długość trwania: od 12 do 36 miesięcy.

Budżet projektu: 120 000 euro, 250 000 euro lub 400 000 euro.

Uwaga: Wybór wysokości budżetu odbywa się na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Organizacje wnioskujące – wraz z partnerami projektu – będą musiały wybrać jednorazową kwotę ryczałtową, która będzie najbardziej odpowiednia do pokrycia kosztów ich projektów, w oparciu o ich potrzeby i cele. Wnioski muszą zawierać opis działań i rezultatów, które wnioskodawcy zobowiązują się zrealizować w ramach wnioskowanej kwoty ryczałtowej.

Partnerstwa na małą skalę (KA210)

Partnerstwa na małą skalę (KA210): dedykowane mniej doświadczonym instytucjom, chcącym rozpocząć współpracę międzynarodową, początkującym w E+ lub nastawionym na przedsięwzięcia o mniejszej skali realizacji. Inicjatywy powinny wspierać włączenie społeczne uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz promować postawy aktywnego społeczeństwa europejskiego. Projekty mogą być oparte na wymianie dobrych praktyk, a prowadzone działania (zagraniczne mobilności oraz aktywności lokalne) powinny służyć wypracowaniu rezultatów.

Wielkość partnerstwa: co najmniej dwie instytucje z dwóch różnych krajów Programu.

Długość trwania: od 6 do 24 miesięcy.

Budżet projektu: 30 000 euro lub 60 000 euro.

Uwaga: Wybór wysokości budżetu odbywa się na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Na budżet składają się zaplanowane i opisane we wniosku działania.

Filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

School Education Gateway

 

Baza danych o kursach/szkoleniach
oraz partnerach do współpracy

Dowiedz się więcej

eTwinning – wyszukiwarka partnerów

 

Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp
do bazy partnerów

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Zobacz

Skontaktuj się
z nami

Zobacz