Wsparcie dla Wnioskodawców – szkolenia, materiały, informacje

treść strony

Wsparcie dla Wnioskodawców w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi pomocnymi przy tworzeniu koncepcji projektu i przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie.

Terminy na złożenie wniosków o dofinansowanie w akcji 2 w sektorze Edukacji szkolnej

  • 22 marca 2023 roku (godz.12.00 czasu brukselskiego) dla projektów współpracy (KA220) oraz projektów na małą skalę (KA210)

  • 4 października 2023 roku (godz.12.00 czasu brukselskiego) dla projektów na małą skalę (KA210)

Spotkania informacyjne

Przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z ofertą akcji 2 w sektorze Edukacji szkolnej, zasadami wnioskowania i zadać pytania dotyczące tych kwestii.

Webinaria odbędą się w następujących terminach:

=> Więcej informacji

Konsultacje online

Konsultacje są skierowane do przedstawicieli instytucji, którzy chcieliby omówić założenia projektów, które przygotowują. Podczas rozmowy z przedstawicielem Narodowej Agencji będzie można zadać konkretne pytania dot. przygotowywanego wniosku.

Konsultacje online odbędą się w następujących terminach:

=> Więcej informacji

Warsztaty dla nowych wnioskodawców programu Erasmus+
Edukacja szkolna, Akcja 2, Konkurs 2023

"Od potrzeby do koncepcji projektu"

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2 i instytucje nie mają doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych na szerszą skalę.

Szkolenie odbędzie się w następującym terminie:

=> Więcej informacji

 

Poniżej przedstawiamy materiały pomocne przy planowaniu projektów

 

1. Poznaj ofertę Akcji 2:
2. Zaplanuj z nami koncepcję projektu:
3. Zobacz przykłady projektów
4. Znajdź partnera
5. Wypełnij wniosek aplikacyjny:
6. Najczęściej zadawane pytania FAQ
7. Regionalne Punkty Informacyjne Erasmus+
8. Dokumenty dla realizatorów projektu – od 2022 roku zmianie ulegają zasady realizacji projektów współpracy KA220. Dokumenty zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

► Kontakt
(W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Partnerstw na rzecz Współpracy dla Edukacji Szkolnej Erasmus+)