Wsparcie dla Wnioskodawców – szkolenia, materiały, informacje

treść strony

Wsparcie dla Wnioskodawców w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi pomocnymi przy tworzeniu koncepcji projektu i przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie.

Terminy na złożenie wniosków o dofinansowanie w akcji 2 w sektorze Edukacji szkolnej

  • 22 marca 2023 roku (godz.12.00 czasu brukselskiego) dla projektów współpracy (KA220) oraz projektów na małą skalę (KA210)

  • 4 października 2023 roku (godz.12.00 czasu brukselskiego) dla projektów na małą skalę (KA210)

Spotkania informacyjne

Przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z ofertą akcji 2 w sektorze Edukacji szkolnej, zasadami wnioskowania i zadać pytania dotyczące tych kwestii.

Webinaria odbędą się w 2024 roku.

Konsultacje indywidualne online dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2

Konkurs 2023, runda II, projekty na małą skalę (KA210)

Zapraszamy przedstawicieli szkół, przedszkoli i innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2023 w RUNDZIE II, Akcji 2 – projekty na małą skalę (KA210) w ramach sektora Edukacja szkolna na konsultacje indywidualne online.

Konsultacje są skierowane do przedstawicieli instytucji, którzy chcieliby omówić założenia projektów, które przygotowują. Podczas rozmowy z przedstawicielem Narodowej Agencji będzie można zadać konkretne pytania dot. przygotowywanego wniosku.

Poniżej znajdą Państwo terminy oraz linki do rejestracji na konsultacje (w przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki):

4 września 2023 (poniedziałek)

Link do rejestracji:

https://www.webankieta.pl/ankieta/882259/zapisy-na-konsultacje-online-akcja-2-ka210-edukacja-szkolna-4-wrzesnia-2023-r.html

Rejestracja na spotkania będzie otwarta do 29 sierpnia 2023r. (włącznie)

12 września 2023 (wtorek)

Link do rejestracji:

https://www.webankieta.pl/ankieta/882256/zapisy-na-konsultacje-online-akcja-2-ka210-edukacja-szkolna-12-wrzesnia-2023-r.html

Rejestracja na spotkania będzie otwarta do 6 września 2023r. (włącznie)

20 września 2023 (środa)

Link do rejestracji:

https://www.webankieta.pl/ankieta/882250/zapisy-na-konsultacje-online-akcja-2-ka210-edukacja-szkolna-20-wrzesnia-2023-r.html

Rejestracja na spotkania będzie otwarta do 14 września 2023r. (włącznie)

28 września 2023 (czwartek)

Link do rejestracji:

https://www.webankieta.pl/ankieta/882241/zapisy-na-konsultacje-online-akcja-2-ka210-edukacja-szkolna-28-wrzesnia-2023-r.html

Rejestracja na spotkania będzie otwarta do 24 września 2023r. (włącznie)

Kontakt: Agnieszka Fijałkowska afijalkowska@frse.org.pl

 

Warsztaty dla nowych wnioskodawców programu Erasmus+
Edukacja szkolna, Akcja 2, Konkurs 2023

"Od potrzeby do koncepcji projektu"

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2 i instytucje nie mają doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych na szerszą skalę.

Szkolenie odbędzie się w 2024 roku.

Poniżej przedstawiamy materiały pomocne przy planowaniu projektów

1. Poznaj ofertę Akcji 2:
2. Zaplanuj z nami koncepcję projektu:
3. Zobacz przykłady projektów
4. Znajdź partnera
5. Wypełnij wniosek aplikacyjny:
6. Najczęściej zadawane pytania FAQ
7. Regionalne Punkty Informacyjne Erasmus+

► Kontakt
(W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Partnerstw na rzecz Współpracy dla Edukacji Szkolnej Erasmus+)