Szkolenia międzynarodowe – Szkolnictwo wyższe

TCA Szkolnictwo wyższe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów
w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Aktualne wydarzenia

 • Growing with ICM, Face-to-Face, Czechy, 24-25.11.2021

  Starting date of the event: 2021-11-24
  Ending date of the event: 2021-11-25

  Event venue (city, country): Face-to-Face, Czech Republic, Prague

  Working language: English
  Sector: Higher Education (HE)

  Number of participants: 80
  Coordinating NA: CZ01 - Dum zahranicni spoluprace - Centre for International Cooperation in Education

  Themes and goals: 

  This TCA targets beneficiaries of International Credit Mobility (ICM) and aims at providing them with the right information for the better implementation of their projects. The TCA will focus on three main key factors in the implementation of ICM projects: Security and Crisis Management, Financial Management and Inclusion. Other topics such as visa requirements and ECTS will also be touched upon.

  In order to ensure a successful TCAs, the hosting NA would like to ask sending NAs to select beneficiaries of ICM and thus, experienced participants in ICM.

  Profile of participants:

  The TCA is open for all Higher Education Institutions which are currently implementing a ICM project. Newcomers to ICM will not be accepted even if they have experience in KA103.

  Expected results:

  • The TCA aims to provide the right information for the successful implementation of ICM projects;
  • Participants will gain the perspective and discuss issues with NEO representatives;
  • The latest information on what to expect in the new programme will be provided;
  • An opportunity for the sharing of best practices and making new contacts both within programme and partner countries. 

  Additional information:

  Arrival day: 23/11/2021 and departure day: 26/11/2021

  More information can be found on: https://salto-et.net/events/show/CZ01_0278_TSS_2020

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział. Polska Agencja Narodowa pokrywa koszty podróży w wysokości 2100 zł lub 500 EUR po zakończeniu spotkania i przekazaniu formularza zwrotu kosztów podróży wraz z oryginałami biletów. Wydarzenie w pełni finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzania.

  Dysponujemy 4. miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenie – do 30 września 2021 roku, za pomocą strony https://salto-et.net/

Kontakt

 • Justyna Tekień

  email: justyna.tekien@frse.org.pl

  tel.: 510-387-175