treść strony

Aktywizacja studentów na Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka w kreatywny sposób podchodzi do tworzenia nieformalnych miejsc spotkań.

Szkolnictwo wyższe
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu

Akcja 1. 

01.06.2018 - 2021-05-31

Łódź

 

Politechnika Łódzka w swojej ofercie dla studentów przedstawiła i z sukcesem zrealizowała moduł Civic Knowledge and Engagement. Celem kursu było rozwinięcie pozakierunkowych kompetencji nakierowanych na zaangażowanie społeczne, budowanie postaw obywatelskich oraz zwiększenie potrzeby i świadomości ekologicznego funkcjonowania w szerszym otoczeniu. Proponowane działania angażowały studentów do rozwijania kompetencji generycznych i umiejętności niezbędnych dla budowania Społeczeństwa Wiedzy.

Kurs znajduje się w programie International Faculty of Engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, dla studentów erasmusowych natomiast nie jest obowiązkowy, ale często wybierany jako moduł fakultatywny.

Część praktyczna kursu opiera się na włączaniu studentów w różnego rodzaju aktywności. Studenci korzystają z szerokiej oferty Politechniki bądź sami wychodzą z inicjatywą organizacji nowych wydarzeń – np. sprzątanie kampusu w Dzień Ziemi, naukę języka bułgarskiego w tandemie. Organizowane cyklicznie aktywności takie jak warsztatach i konkursach dla całej społeczności akademickiej PŁ - Mobility Week, Mobility Day, Erasmus Cafe i Teaching Cafe, cieszą się niezmiennie uznaniem i popularnością.

W czasie jubileuszowej 10. edycji Mobility Week miały miejsce takie inicjatywy jak Coffee Runner – mobilna kawiarnia na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej, dostępna dla studentów i pracowników na tydzień przed Mobility Week, rozdanie nagród Liderów Mobilności, „Mój Erasmus w 3 minuty”– konkurs dla pracowników którego tematem było zaprezentowanie przez uczestników mobilności wcześniej przygotowanej scenki w parach, zachęcającej do wyjazdów w ramach programu Erasmus+, czy Erasmus Cafe – nieformalne spotkania przy kawie byłych stypendystów z zainteresowanymi wyjazdem studentami, jak i pracowników, którzy wcześniej uczestniczyli w mobilności i chcieli podzielić się wrażeniami ze swojego wyjazdu.

W październiku natomiast została zorganizowana pierwsza edycja Civic Knowledge & Engagement Day, który połączony był z promowaniem przez studentów Celów Zrównoważonego Rozwoju. W wydarzeniu wzięły udział stowarzyszenia studenckie oraz firmy współpracujące z politechniką.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+