treść strony

Dwujęzyczność także dla uczniów z autyzmem

Dzięki projektowi „Równe szanse...” szkoła z Wrocławia wprowadziła elementy metody nauczania dwujęzycznego (Content and Language Integrated Learning – CLIL) w grupie z rozszerzonym poziomem z matematyki – w której znajduje się m.in. młodzież z zespołem Aspergera oraz z niedosłuchem. Nauczyciele, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu, działają w celu szerszego zastosowania tej metody.

Edukacja szkolna
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Równe szanse - edukacja włączająca
osób niepełnosprawnych i autystycznych

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

1 czerwca 2017 – 31 maja 2019

Wrocław

 

Kadra z liceum „Amigo” uczestniczyła w kursach dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami zorganizowanych w Austrii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Zdobytą wiedzę wykorzystała do zmodyfikowania scenariuszy zajęć oraz wprowadzenia nowych metod nauczania (w tym aplikacji na smartfony) na lekcjach z osobami niepełnosprawnymi. Ważnym rezultatem projektu był pilotażowy program zajęć terapeutyczno-zawodowych dla uczniów z zespołem Aspergera, którego elementem są praktyki zawodowe w kawiarni Cafe Równik. Realizatorzy projektu podjęli współpracę z wrocławskimi uczelniami, by ułatwić osobom z autyzmem rozpoczęcie studiów. Projekt „Równe szanse…” przyczynił się do wprowadzenia głębokich zmian we wrocławskim liceum „Amigo”. Dotyczyły one nie tylko programów i sposobów nauczania, ale i organizacji przestrzeni. W budynku zainstalowano oświetlenie redukujące refleksy, a w salach lekcyjnych czas odmierzają bezgłośne zegarki (z uwagi na nadpobudliwość sensoryczną uczniów z autyzmem). Organizator projektu upowszechniał jego rezultaty m.in. na festynach oraz konferencjach, przygotował również artykuł na temat motywacji w nauczaniu angielskiego osób niepełnosprawnych, zamieszczony w czasopiśmie „Języki Obce w Szkole”.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+