treść strony

Inni, a tacy sami

Szczególną wartość projektu stanowi rzeczywiste włączenie osób niepełnosprawnych w codzienne życie społeczne na równi z pełnosprawnymi kolegami i koleżankami.

Młodzież
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

EVS for Future

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

1 stycznia 2017 – 31 października 2017

Warszawa

 

Działania projektu zakładały integrację i współdziałanie na rzecz młodzieży ze specjalnymi potrzebami, a jego głównym celem było przekazanie szczegółowej wiedzy dot. Wolontariatu Europejskiego organizacjom pracującym na rzecz młodzieży, prezentacja narzędzi wspierających EVS i budowanie trwałych, wysokiej jakości partnerstw na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. Rezultaty projektu upowszechniane były podczas organizowanych spotkań i eventów, jak również drogą elektroniczną – poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć itp. na stronach www partnerów, portalach społecznościowych. Przedsięwzięcie wzmacniało międzynarodową współpracę instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podnosiło kompetencje zawodowe trenerów i wolontariuszy.

Projekt miał zasadnicze znaczenie dla zaangażowanych instytucji i uczestników. Partner z Cypru (szkoła językowa) przygotował propozycję kursu nauki języka angielskiego dla osób ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (niesłyszący). Partner z Estonii, zajmujący się osobami głęboko upośledzonymi, realizuje swoje projekty z partnerem w Grecji. W październiku 2018 r. do projektu dołączyło osiem osób niepełnosprawnych (głusi i słabosłyszący ze znaczą niepełnosprawnością) z Fundacji „RA i DO”. Działania projektowe doprowadziły do uzyskania głównie niematerialnych rezultatów, istotnych w kontekście rozwoju instytucji i osób (nowe partnerstwa, nowe akredytacje EVS, wiedza na temat narzędzi wpierających organizacje i wolontariat, liczne mobilności), a także kształtowania kompetencji miękkich i przekrojowych w zakresie: nauki języków obcych, języków migowych, poszerzania kompetencji społecznych i interkulturowych.

 

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+