treść strony

Migowa dwujęzyczność

W ankiecie, która poprzedziła realizację projektu „Deaf learning”, jedynie 40% głuchych Polaków ocenia, że dobrze radzi sobie z czytaniem i pisaniem w ojczystym języku. Łódzka inicjatywa daje szansę, żeby podnieść ten wskaźnik.

Edukacja dorosłych
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Deaf learning

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

1 września 2015 – 31 sierpnia 2018

Łódź

 

Celem projektu było umożliwienie głuchym dorosłym nauki pisania oraz czytania w swoim języku narodowym – z wykorzystaniem podejścia dwujęzycznego (czyli w tym przypadku – języka migowego). Projekt dotyczył niepełno-sprawnych i ich nauczycieli z pięciu krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy oraz Austrii. Środkiem służącym do realizacji celu było opracowanie nowatorskich programów i materiałów dydaktycznych, umożliwiających uczniom opanowanie materiału sprawiającego im największe problemy (np. gramatyki).

Projekt jest o tyle istotny, że zwraca uwagę na głuchych dorosłych, którym nie udało się nabyć umiejętności pisania i czytania w swoim języku narodowym w trakcie wcześniejszej edukacji szkolnej, co przyczynia się do ich wykluczenia społecznego. Inicjatorzy przedsięwzięcia, proponując nowe rozwiązania edukacyjne, postanowili zaprzeczyć przekonaniu (dotyczącemu także osób głuchych), że im człowiek jest starszy, tym trudniej zmotywować go do nauki.

Upowszechnianie rezultatów projektu odbywało się m.in. dzięki współpracy realizatorów z oddziałami Polskiego Związku Głuchych w całej Polsce (rozmowy o zaletach nowych programów były najbardziej efektywne w hermetycznym środowisku niepełnosprawnych). Przygotowane materiały organizator udostępnia wszystkim zainteresowanym na swojej stronie internetowej.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+