treść strony

Od zwalczania smogu do ratowania lasów tropikalnych

Międzynarodowa sieć nauczycieli akademickich oraz badaczy stworzyła program i podręcznik do edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Szkolnictwo wyższe
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Widening Interdisciplinary
Sustainability Education

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

31 grudnia 2015 – 30 grudnia 2017

Warszawa

 

Organizator projektu – Collegium Civitas – zwrócił uwagę na konieczność poszerzenia istniejących programów nauczania o przedmiot edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wynika to z przekonania, że rozwiązanie złożonych problemów środowiskowych (zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, spadek różnorodności biologicznej itd.) wymaga interdyscyplinarnego kształcenia studentów. Odpowiedzią są programy wywodzące się z różnych dyscyplin wiedzy– biologii, socjologii, ekonomii, prawa i psychologii – i takie właśnie rozwiązanie zaproponowali twórcy projektu.

Opracowali nowe sposoby tworzenia ścieżek nauczania oraz szkolenia pedagogów. Powstał program kształcenia studentów, a także podręcznik zawierający m.in. scenariusze zajęć i dyskusji możliwych do wykorzystania podczas zajęć uniwersyteckich (ich tematyka dotyczy np. rozwiązania problemu smogu w Warszawie z uwzględnieniem stanowiska organizacji pozarządowych i naukowców, a także obaw mieszkańców stolicy, przyzwyczajonych do korzystania z samochodów). W podręczniku poruszono także takie zagadnienia, jak: degradacja lasów tropikalnych czy zapobieganie marnowaniu żywności, a wykorzystanie w nim konkretnych przykładów z różnych części świata ułatwia jego szerokie zastosowanie.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+