treść strony

Szkolenie dla technika pojazdów samochodowych

Podniesienie jakości kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w branży motoryzacyjnej do rynku pracy było celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w międzynarodowym partnerstwie.

Kształcenie i szkolenia zawodowe
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Alter Drive

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

1 lipca 2017 – 31 października 2019

Wysokie Mazowieckie

 

W ramach projektu stworzono modelowy program do nauczania elementów związanych z alternatywnymi źródłami napędu pojazdów samochodowych. Opracowano zakres teoretyczny zgodny z profilem kształcenia w zawodzie i niezbędnymi kwalifikacjami oraz minimum programowym, a także metodologię i zestawy ćwiczeń praktycznych do stworzenia materiałów kursowych.
Wszystkie materiały dostępne są na platformie “AlterDrive” – www.alterdrive.eu, która może być wykorzystana w klasach w zawodzie technika pojazdów samochodowych praktycznie w całej Europie.

Na platformie  można poszerzać wiedzę z zakresu budowy i działania zarówno hybrydowych układów napędowych, zawierających silnik spalinowy i co najmniej jeden silnik elektryczny. Ponadto platforma zawiera informację na temat podziału napędów hybrydowych, działania pojazdów o takim napędzie, energii hamowania, podzespołach napędu elektrycznego w pojazdach hybrydowych oraz sieci elektrycznej pojazdów z napędem hybrydowym. Przedstawiono na niej także budowę, działanie, diagnostykę i naprawę ogniw paliwowych wykorzystywanych do napędu samochodów oraz instalacje paliw alternatywnych przeznaczonych do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Zrozumienie treści ułatwiają przejrzyste rysunki i schematy. Zajęcia mogą być realizowane w interaktywnej formule i po angielsku.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+