treść strony

Zdrowe ciało, zdrowe życie

„Jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia? Na to pytanie odpowiedź znaleźli uczniowie ze szkoły w Trzebini, którzy współpracowali z rówieśnikami z zagranicy”.

Edukacja szkolna
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Activity & Eating: Small Steps to a Healthier You

Akcja 2. Współpraca na rzecz
innowacji i dobrych praktyk

1 września 2015 – 31 sierpnia 2017

Trzebinia

 

Zadaniem projektu było pokazanie młodzieży, w jaki sposób należy się odżywiać i jak prowadzić zdrowy tryb życia. Uczestniczyło w nim pięć szkół: z Polski, Francji, Portugalii, Węgier i Włoch. Autorzy przedsięwzięcia szczególny nacisk położyli na umiejętność konstruowania właściwej diety oraz zwrócili uwagę na znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka. Projekt wypełniony był szeregiem atrakcyjnych dla nastolatków działań związanych z podjętą tematyką. Głównymi produktami działań projektowych były: przewodnik Aktywność i odżywianie oraz seria filmików pt. Wzbogać swój posiłek (Power up your meal). Dodatkowo uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe i wiedzę z zakresu nowych technologii. Efektem projektu była też pozytywna zmiana postaw uczniów w kwestiach związanych ze stosowaniem odpowiedniej diety oraz podejściem do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Szkoły partnerskie znacząco rozszerzyły swoje kontakty europejskie oraz zdobyły doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+