treść strony

Zmiana zaczyna się w nas

EITA
Tytuł projektu:
Data realizacji:
Miejsce:

Europa pełna innowacji. Innowacje edukacyjne w szkole św. Jana de La Salle w kontekście
perspektyw i wyzwań, jakie stawia pedagogika XXI wieku

01/09/2018 - 31/08/2020

Gdańsk

 

Projekt dał możliwość podążania za europejskimi trendami. Stał się okazją do określenia roli, jaką pełni dzisiejszy edukator, świadomie kształtujący siebie, by zapewnić holistyczny rozwój uczniom. Celem była ścieżka innowacji, zarówno modernizowanie metod nauczania (ICT, narzędzia outdoor, robotyka, CLIL), jak i rozwój kompetencji miękkich (kreatywność, współpraca, motywacja, uważność), a to wszystko z uwzględnieniem potrzeb psychospołecznych uczniów w odniesieniu do sytuacji globalnej.

Rzeczywistość i edukacja to ścieżki, na których innowacyjny nauczyciel potrafi wskazać młodemu człowiekowi dobry kierunek. Myślą przewodnią projektu był harmonijny rozwój intelektualny oraz emocjonalny człowieka, w tym podwyższanie kompetencji cyfrowych i językowych, rozwijanie kreatywności i umiejętności współpracy, a także promowanie technik uważności oraz metod outdoor.

W mobilnościach wzięło udział 19 nauczycieli reprezentujących różnorodne dziedziny i kompetencje.

Innowacyjność będąca celem projektu to działanie poza schematem, nowatorskie i odkrywcze, to odpowiedź na zmieniający się świat, który zaskakuje. Metody opracowane w projekcie  odpowiedziały zarówno potrzebom zdalnego nauczania (narzędzia multimedialne, aplikacje i platforma eTwinning, kreatywność, zespołowość, flipped classroom, CLIL i outdoor), jak i konsekwencjom psychologicznym związanym z izolacją społeczną (4K, inteligencja emocjonalna, mindfulness jako profilaktyka lęku, depresji i redukcja stresu, trening relaksacji, outdoor). Multidyscyplinarne podejście podniosło poziom współpracy i motywacji, co z kolei miało wpływ na zaangażowanie zarówno w edukację formalną, jak i pozaformalną, zapewniając wysoką jakość projektu i współpracy.

Uczestnicy poszerzyli warsztat pracy o innowacyjne narzędzia ICT (Wordwall, MovieMaker, Trello, WordArt, Socrative, Kahoot, Genial.ly), nowe metody (gamifikacja, storytelling, outdoor, running dictation, escape room, gra terenowa, Mind-mapping), trendy edukacyjne (krytyczne myślenie, neurodydaktyka, uważność). Warsztaty z zakresu coachingu i mentoringu, conflict managemet, czy mindfulness przyczyniły się do zdobycia nowych kompetencji w obszarze budowania relacji i wsparcia emocjonalnego oraz bezpośrednio przeniosły się na pracę z dziećmi. Współpraca oraz projekty przedmiotowe, w tym eTwinning, są dla nauczycieli okazją do tworzenia ciekawych procesów edukacyjnych, uczenia się od siebie nawzajem oraz dzielenia się wypracowanymi praktykami.

Projekt miał korzystny wpływ na całą społeczność szkolną oraz środowisko lokalne. Nauczyciele uczestniczący w kursach entuzjastycznie wdrażali innowacyjne metody w pracy z dziećmi, zarówno cyfrowe jak i outdoorowe, zmieniali przestrzeń oraz szkolili swych kolegów. Nawiązali liczne relacje międzynarodowe, z czego rodziły się projekty eTwinning, czy społeczności dzielące się wiedzą w czasie webinarów. Wielu nauczycieli przełamało bariery językowe oraz cyfrowe podtrzymując współpracę z zagranicznymi partnerami oraz dołączając do coraz to nowych inicjatyw. Koordynatorki przeprowadziły liczne warsztaty outdoor i mindfulness,  w tym na ogólnopolskiej konferencji FRSE, a nominacja EDUinspirator przyczyniła się do współpracy z prasą edukacyjną.