treść strony

Znaleźli zrozumienie na Maderze

„Madera okazała się wspaniałym miejscem, zaś ludzie, których miałam okazję poznać, bardzo mnie wspierali i obdarzyli zrozumieniem" – opowiada jedna z uczestniczek projektu „Cultured Up”. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzi ludzie ze środowisk defaworyzowanych mogli w przyjaznych warunkach pracować nad trzema kluczowymi kompetencjami dotyczącymi: znajomości języka angielskiego, świadomości międzykulturowej oraz planowania projektu.

Młodzież
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Cultured Up

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

1 maja 2018 – 30 maja 2018

Warszawa

 

Projekt Fundacji Atalaya umożliwił młodym ludziom poznanie dziedzictwa narodowego Portugalii oraz zaprezentowanie polskich tradycji swoim zagranicznym koleżankom i kolegom. Podczas tygodniowego pobytu na Maderze zdobyli wiedzę na temat m.in. lokalnej kuchni, tańców, muzyki oraz sposobów spędzania wolnego czasu. W trakcie wyjazdu pracowano przede wszystkim nad wzmacnianiem pewności siebie oraz poprawą umiejętności komunikacyjnych przedstawicieli jednej z grup defaworyzowanych– wychowanków pieczy zastępczej, często dotkniętych przemocą i uzależnieniami. Tego typu działania wiążą się z dodatkowym wysiłkiem organizacyjnym. Ze względu na niskie poczucie własnej wartości uczestnicy mieli do dyspozycji psychologów, na bieżąco reagujących na pojawiające się sytuacje konfliktowe.

Młodzi ludzie mogli skorzystać także z dodatkowych warsztatów z języka angielskiego, co ułatwiało komunikowanie się z Portugalczykami. Projekt był promowany na podstronie internetowej organizatora oraz w portalach społecznościowych. Powstał również krótki film, pokazujący najważniejsze momenty z całego wyjazdu.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+