Komunikat dotyczący zasad przygotowania wniosku projektowego

treść strony

Zasady przygotowania wniosku projektowego

Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie autoryzuje żadnych komercyjnych podmiotów oferujących szkolenia bądź wsparcie w przygotowaniu wniosków do programu. Szkolenia i materiały oferowane przez Narodową Agencję są zawsze bezpłatne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową.

Informujemy równocześnie, że dofinansowanie przyznane na realizację zadań projektowych w żadnej części nie może być przeznaczone na opłatę za przygotowanie wniosku projektowego. Ponadto przypominamy, że zarządzanie projektem ani inne kluczowe zadania związane z realizacją projektu nie mogą być zlecone firmie zewnętrznej ani osobie niezwiązanej formalnie z organizacją beneficjenta.

Szczegółowe zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi są opisane w: