Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

Alternatywna procedura złożenia wniosku

Przedstawiamy alternatywną procedurę do zastosowania w przypadku problemów technicznych.

  • fot. Pixabay

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku lub braku możliwości jego złożenia w terminie z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie, najpóźniej w ciągu 24 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomości e-mail na adres: eforms@erasmusplus.org.pl.

Do e-maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, w formie niezmienionej od ostatniej próby złożenia wniosku. Obowiązkowo należy również dołączyć widok ekranu (print screen), potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Powinien on zawierać wyraźny numer identyfikacyjny formularza (ID) oraz dokładny czas podjętej próby złożenia wniosku.

Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Więcej informacji w Komunikacie NA tutaj.