Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

#BeActive Awards

Celem konkursu #BeActive Awards jest wyróżnienie projektów, inicjatyw i osób zaangażowanych w promowanie sportu i aktywności fizycznej w Europie poprzez działania lokalne.

  • fot. KE

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach:

#BeActive Workplace Award

Nagroda ta wyróżnia wzorowe działania w miejscu pracy, które zachęcają pracowników do bycia aktywnym. Może to być np. utworzenie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za promowanie aktywności fizycznej, zapewnienie pryszniców dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze, spacery w porze lunchu i inne kreatywne rozwiązania mające na celu stworzenie aktywnego środowiska pracy.

#BeActive Education Award

Ta nagroda ma na celu pokazanie, w jaki sposób edukacja może zachęcić dzieci do #BeActive poza typową aktywnością sportową/fizyczną mającą miejsce w normalnym dniu szkolnym. To na przykład dodatkowe zajęcia, planowanie dni poza zajęciami, które koncentrują się na sporcie, zajęcia pozalekcyjne i inne kreatywne rozwiązania budujące aktywne środowisko edukacyjne.

#BeActive Local Hero Award

Nagroda ta honoruje indywidualne osiągnięcia w motywowaniu innych do #BeActive. Jest ona przyznawana osobom, które konsekwentnie pracowały na rzecz promowania uczestnictwa w sporcie i/lub aktywności fizycznej w swojej lokalnej społeczności.

#BeActive Across Generation Award

Nagroda, która honoruje projekty promujące sport międzypokoleniowy, celebrujące fakt, że każdy może skorzystać z działań poprawiających nasze zdrowie i samopoczucie. Projekty mogą obejmować promowanie działań, podnoszenie świadomości lub ułatwianie dostępu do aktywności fizycznej dla wszystkich pokoleń.

Aplikacje należy składać bezpośrednio poprzez portal Funding & Tender Opportunities, wybierając jedną z kategorii.

Termin zgłoszeń: 25 maja 2023 r.

Więcej informacji